Minggu, 17 Mei 2009

1. Bab menerangkan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah

2733. Hannad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata:"Rasulullah SAW bersabda:"Aku diperintahkan agar memerangi manusia sehingga mengucapkan "Tiada Tuhan selain Allah"apabila mereka mengucapkannya,maka mereka telah melindungi dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya sedangkan hisab mereka tergantung atas Allah".Dan hadits dalam bab ini pula dari jabir,Abi said dan ibnu Umar.

0 komentar:

Posting Komentar