Kamis, 14 Mei 2009

3. Bab menerangkan tentang menyembunyikan ilmu

2787 Ahmad bin Budail bin Quraisy Al-Yami Al-Kufi menceritakan kepada kami,Abdullah bin Numair memberitahukan kepada kami,dari Umarah bin Zadzan dari 'Ali bin Al-Hakam dari Abu Hurairah berkata:"Rasulullah SAW bersabda:"Barang siapa ditanya tetang suatu ilmu yang ia ketahui kemudian ia menyembunylkan(tanpa menjawabnya).maka kelak dia dikendalikan di hari kiamat dengan kedali yang terdiri dari api neraka".
Dalam hadits ini terdapat hadist jabir,dan Abdillah bin Amr
dan hadits Abu Hurairah adalah hadis hasan

0 komentar:

Posting Komentar